ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (100% Lloyd's / AXA XL Insurance)

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης είναι μια σύγχρονη ανάγκη για τον κάθε Επαγγελματία / Φορέα Παροχής Υπηρεσιών που επιθυμεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτήσεων και οικονομικής κρίσης. Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ», από το 1999, αναπτύσσει συστηματική δραστηριότητα και έχει αναγνωρισθεί ως πρωτοπόρος στο συγκεκριμένο κλάδο ασφάλισης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
που χρειάζονται την Ασφάλιση

- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΞΥΠΠ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
- ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

- ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ, ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΣ
- ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
- ΜΕΣΙΤΕΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
- ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ & ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

- ΚΕΝΤΡΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΚΤΕΟ)
- ΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΕΛΗ RICS

- ΜΕΣΙΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (REAL ESTATE)
-
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)
- ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ (TOUR OPERATORS)
- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & INTERNET (IT CONSULTANTS)
- ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ, SHIP BROKERS
- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΑΜΕΕ
- ΙΑΤΡΟΙ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
-
ΜΕΛΗ ΔΣ & ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
- ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ...

Πλεονεκτήματα των λύσεων που προτείνουμε 

  • Άμεση ασφάλιση με απλοποιημένη διαδικασία και με πολύ χαμηλό κόστος
  • Ασφαλιστήριο με ξεκάθαρους όρους και με ελάχιστες λογικές εξαιρέσεις
  • Νομική Προστασία υψηλής στάθμης για άμεση διευθέτηση αξιώσεων αποζημίωσης
  • Κάλυψη αξιώσεων Αστικής Ευθύνης και νομική προστασία για τυχόν ποινική ευθύνη
  • Κάλυψη και με μεγάλα όρια Αποζημίωσης και για δραστηριότητες στο εξωτερικό.
     
Γιατί να εμπιστευθείτε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ»
  • Διαθέτει εξειδικευμένη τεχνογνωσία & εμπειρία διεθνών προδιαγραφών στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις
  • Παρέχει υπηρεσίες με "εγγύηση" μέσω ίδιας Ασφάλισης Επαγγελματικής Ευθύνης
  • Προτείνει αξιόπιστες λύσεις, που εμπνέουν σιγουριά και διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Ασφαλισμένου