ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ _ Σύγχρονες Οικονομικές Λύσεις!

Η Εταιρεία «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ» διαθέτει απαράμιλλη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα εκτίμησης και ασφάλισης επαγγελματικών κινδύνων. Ειδικά για την Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης, ενεργώντας ως Ανταποκριτής των Lloyd's, προτείνει τις πλέον αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις.
Συμπληρώσετε αντίστοιχη Αίτηση Ασφάλισης ή επικοινωνήστε μαζί μας, απευθείας ή μέσω του Ασφαλιστικού Συμβούλου σας.

   

  • ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Ποινική, Διοικητική & Πειθαρχική Ευθύνη)

  • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

  • ΓΡΑΦΕΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

  • ΖΩΗ - ΥΓΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  • ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

  • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΆΤΟΜΩΝ "ΚΛΕΙΔΙΑ" ("Key-men" Insurance)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οικονομική πρόταση σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, επικοινωνήστε μαζί μας