ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Είναι απαραίτητη για κάθε Επαγγελματία ή Επιχείρηση. Ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης, απαιτεί  κατάλληλου αξιόπιστες & οικονομικές ασφαλιστικές υπηρεσίες που να εξασφαλίζουν σιγουριά και να απελευθερώνουν παραγωγικές δυνάμεις για ευημερία και ανάπτυξη.

 

                ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

         ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ                 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ                    ΛΟΓΙΣΤΕΣ                    ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
      

                          ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

          DRONE                     CYBER RISK           ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ    ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ